วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5/2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสะพานปลา เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ