วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 พ.ต.อ.บารมี อำไพพิศ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การสะพานปลา พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ติดตามการตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและตรวจสอบความเสียหายโครงการก่อสร้างปรับปรุงสุขอนามัยโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำและโรงคลุมคัดเลือกทูน่า ณ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต