วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา โดยมี ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อสป. ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการ อสป. ด้านพัฒนากิจการประมง พร้อมผู้เข้าร่วมประชุม นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี นางเชษฐ์สุดา สเตเฟ่นส์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พ.ต.ท. อติเทพ พงษ์สุวรรณ รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแสนสุข ด.ต. อภิชาติ เจริญผล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสุริยา กิตติมณฑล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี นายอนุกูล นันทกิจ กำนันตำบลอ่างศิลา นางนันทา สาครรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบล อ่างศิลา นายวินัย พันภัยพาล อดีตกำนัน ตำบลเสม็ด ร่วมประชุมเรื่อง เพื่อทราบและพิจารณาผู้มีสิทธิประกอบการค้าบริเวณท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จำนวน 283 ราย ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) หลังจากที่ได้ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.)และคณะผู้บริหาร อสป. ได้เดินทางต่อไปที่ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา เพื่อติดตามการก่อสร้างความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ณ ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี