วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายอนันต์ ฤทธิ์รุตม์ หัวหน้าสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 2 องค์การสะพานปลา ได้เชิญผู้ประกอบการแพปลาที่ค้าขายภายในสะพานปลากรุงเทพ เข้าร่วมประชุมการปรับเวลาในการขายสินค้าในตลาดซื้อขายสัตว์น้ำให้เร็วขึ้น ตั้งแต่เวลา 03.00 – 12.00 น. เริ่มคืน ( 1 มิถุนายน 2563 ) โดยผู้ประกอบการแพปลาทุกคนพร้อมปฏิบัติตามมาตรการเคอร์ฟิว เพื่อช่วยสกัดการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในการนี้ สะพานปลากรุงเทพ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการแพปลาและลูกจ้างที่ค้าขายบริเวณตลาดซื้อขายสัตว์น้ำสะพานปลากรุงเทพให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอด มีบริการเจล สบู่ให้ล้างมือ มีการเว้นไม่ให้แออัด ดูแลความสะอาดสถานที่ให้บริการซื้อขายสัตว์น้ำและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ