วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 6/ 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน (อสป.) เพื่อร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 องค์การสะพานปลา อาทิ การทบทวนตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ประจำปี 2563 แผนปฏิบัติประจำปี 2563 องค์การสะพานปลา เป็นต้น ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ