วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาความเสียหายโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงระนอง พร้อม พ.ต.อ.บารมี อำไพพิศ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การสะพานปลา และคณะกรรมการ ลงตรวจพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงระนอง จังหวัดระนอง เพื่อตรวจสอบพิจารณาความเสียหายโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงระนอง พร้อมทั้งพบปะพูดคุยผู้ประกอบการเกี่ยวกับสุขอนามัยบริเวณแพปลา ณ ท่าเทียบเรือประมงระนอง จังหวัดระนอง