วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10:00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และพนักงาน อสป. เข้าพบ นายเขมทัต พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท. และนายนพดล ก่อนิธิ ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักข่าวไทย. อสมท. พร้อมคณะผู้บริหารของ อสมท. เพื่อหารือถึงการประชาสัมพันธ์ ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา จ.ชลบุรี. โดย อสมท. จะจัดทำเป็นสกู๊ปพิเศษ รวมถึงเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ ในเครือข่ายของ อสมท. ด้วย ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ช่วงบ่าย ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการ อสป. และพนักงาน อสป. เข้าศึกษาดูงานที่โครงการตลาดฟู้ดวิลล่า ถนนราชพฤกษ์ ที่มีรูปแบบการดำเนินงานใกล้เคียงกับตลาดประมงอ่างศิลา เพื่อขอข้อมูล และคำแนะนำ มาพัฒนาปรับใช้กับการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาต่อไป ณ ตลาดฟู้ดวิลล่า ถนนราชพฤกษ์