วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน ลงตรวจพื้นที่ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจรับพัสดุ งวดที่ 1 จากผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย ณ ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี