วันที่ 29 มิถุนายน 2563 พ.ต.อ.อภิชาติ ม่วงศรีงาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 และการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา โดยมีอาจารย์สาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้วยการประชุมทางไกล Video Conference ผ่านระบบ ZOOM ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมการอบรมสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ