วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่ น.ส.จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ ผู้สื่อข่าวนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านในเครือบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ประเด็น เปิดท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี และการแปรรูปอาหารทะเลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ