เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 พ.ต.อ.บารมี อำไพพิศ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างตลาดสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ณ ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี