วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้วันที่ 29-30-31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. เปิดให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิแผงค้าที่ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 283 ราย โดยครั้งนี้องค์การสะพานปลาได้ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Development Bank มาเปิดให้บริการสินเชื่อโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อยผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEOne) ให้กับผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ที่ต้องการเงินทุน เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ ลงทุน ปรับปรุง ขยายร้าน เสริมสภาพคล่อง ณ ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี