วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ( อสป.) ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นตัวแทนผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ NBT 2HD ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้สื่อข่าวท้องถิ่นประจำจังหวัดชลบุรี ถึงประเด็น การปรับโฉมใหม่โครงการท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี และ ความโปร่งใสองค์การสะพานปลาในการจองสิทธิที่ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ณ ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี