วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดร. ประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 10 /2563 โดยมีคณะอนุกรรมการและคณะผู้บริหาร องค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา โครงการพัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ โครงการพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ และ โครงการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงาน เขตสาทร กรุงเทพฯ