วันนี้ 17 สิงหาคม 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และคณะผู้บริหาร อสป. ยินดีต้อนรับ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานความร่วมมือการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)และองค์การสะพานปลา (อสป.) เพื่อหารือแผนการดำเนินงานโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร โครงการพี่เลี้ยง ระหว่าง ธอส. กับ อสป. ประจำปี 2563 และได้เยี่ยมชมองค์การสะพานปลาและ สะพานปลากรุงเทพ ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา