วันที่ 20 สิงหาคม 2563 องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานจับฉลากล็อคแผงค้าท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จำนวนทั้งสิ้น 318 แผง เพื่อแสดงความโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและส่วนใหญ่พอใจกับเลขที่ล็อคแผงค้าที่ตัวเองจับได้ ณ ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี