วันที่ 16 กันยายน 2563 ดร. ประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 11 /2563 โดยมีคณะอนุกรรมการและคณะผู้บริหาร องค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง องค์การสะพานปลา ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ