วันที่ 18 กันยายน 2563 นายฆนัท ครุธกูล ประธานอนุกรรมการด้าน CG/CSR เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 6/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กรและฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษปี 2563 อาทิ ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลาไตรมาสที่ 4 ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ