วันที่ 19 กันยายน 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการ องค์การสะพานปลา (อสป.) และนางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา องค์การสะพานปลา เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน พร้อมด้วยดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์ และนายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการองค์การสะพานปลา ให้เกียรติร่วมการตรวจเยี่ยม ดูนโยบายท่าเทียบเรือประมงสงขลาด้วย โดยมีนางสาวจุติพร ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา และพนักงานให้การต้อนรับ