วันที่ 20 กันยายน 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และนางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี องค์การสะพานปลา เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน และสำรวจตลาดการซื้อขายสัตว์น้ำ พร้อมด้วยดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์ และนายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการองค์การสะพานปลา ให้เกียรติร่วมการตรวจเยี่ยม ดูนโยบายท่าเทียบเรือประมงปัตตานีด้วย โดยมีนายทวีศักดิ์ สักกุณา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี และพนักงานให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ยังมีนายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับด้วย