คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
3 มกราคม 2563

จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลการทำประมงด้วยโปรแกรม E-MCPD Mobile Application ที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด