คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
2 มกราคม 2563

จ้างเหมาตัดหญ้าดูแลสวน และตัดแต่งต้นไม้ที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด