คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
7 กุมภาพันธ์ 2563

จัดจ้างศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด