คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
20 กุมภาพันธ์ 2563

จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด