คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
1 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ที่สำนักงานองค์การสะพานปลา (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด