คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
16 สิงหาคม 2562

จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลการทำประมงด้วยโปรแกรม E-MCPD Mobile Application ที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด