คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
26 สิงหาคม 2563

การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำ งานระบบน้ำสะอาด และงานปรับปรุงห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด