คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
24 กันยายน 2562

จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลการทำประมงด้วยโปรแกรม E-MCPD Mobile Application ที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด