คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
24 กันยายน 2562

จ้างเหมาตัดหญ้าดูแลสวน และตัดแต่งต้นไม้ที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด