คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
26 กุมภาพันธ์ 2563

จ้างเหมาทำความสะอาดล้างท่าบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด