คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
10 มีนาคม 2563

20จัดจ้างศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด