การจัดซื้อจัดจ้าง

Home/การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพิ่มเติม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2020-09-29T11:11:04+07:00กันยายน 24th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-gp, ประกาศเชิญชวนทั่วไป|

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพิ่มเติม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นโรงคลุมคัดเลือกสัตว์นํ้า งานระบบนํ้าสะอาด และงานปรับปรุงห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2020-09-29T11:08:44+07:00กันยายน 24th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-gp, ประกาศเชิญชวนทั่วไป|

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นโรงคลุมคัดเลือกสัตว์นํ้า งานระบบนํ้าสะอาด และงานปรับปรุงห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างเหมาทำความสะอาดล้างท่าบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา

By |2020-09-25T14:27:48+07:00กันยายน 23rd, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวนทั่วไป|

จ้างเหมาทำความสะอาดล้างท่าบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำ งานระบบน้ำสะอาดและงานปรับปรุงห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2020-09-24T11:32:47+07:00กันยายน 23rd, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวนทั่วไป|

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำ งานระบบน้ำสะอาดและงานปรับปรุงห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างเหมาบริการงานสถานที่ ที่ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

By |2020-09-24T09:52:02+07:00กันยายน 22nd, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวนทั่วไป|

จ้างเหมาบริการงานสถานที่ ที่ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาสนับสนุนงานสถานที่ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตนี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2020-09-21T15:48:36+07:00กันยายน 17th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวนทั่วไป|

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาสนับสนุนงานสถานที่ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตนี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมลานจอรถหน้าอาคารบ้านพักพนักงาน อาคาร 1 บริเวณสะพานปลากรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2020-09-24T16:35:57+07:00กันยายน 17th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผลผู้ชนะการซื้อการจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมลานจอรถหน้าอาคารบ้านพักพนักงาน อาคาร 1 บริเวณสะพานปลากรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาสนับสนุนงานสถานที่ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตนี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2020-09-21T15:43:42+07:00กันยายน 17th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-gp, ประกาศเชิญชวนทั่วไป|

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาสนับสนุนงานสถานที่ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตนี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงและดูแลระบบเครื่องชั่งอัตในมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำขององค์การสะพานปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2020-09-21T15:51:09+07:00กันยายน 16th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผลผู้ชนะการซื้อการจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงและดูแลระบบเครื่องชั่งอัตในมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำขององค์การสะพานปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top