ประกาศราคากลาง

Home/การจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและดูแลระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์ฺน้ำขององค์การสะพานปลา

By |2020-09-24T10:00:54+07:00สิงหาคม 27th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและดูแลระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์ฺน้ำขององค์การสะพานปลา

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและดูแลระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์ฺน้ำขององค์การสะพานปลา

By |2020-09-24T13:49:48+07:00สิงหาคม 27th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและดูแลระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์ฺน้ำขององค์การสะพานปลา

การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำ งานระบบน้ำสะอาด และงานปรับปรุงห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร

By |2020-09-24T13:47:07+07:00สิงหาคม 26th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำ งานระบบน้ำสะอาด และงานปรับปรุงห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร

การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพิ่มเติม)

By |2020-09-24T13:44:49+07:00สิงหาคม 20th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพิ่มเติม)

จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา โดยวิธีคัดเลือก

By |2020-09-24T13:42:48+07:00เมษายน 28th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา โดยวิธีัคัดเลือก

จ้างเหมาบริการช่วยสนับสนุนงานสถานที่ของท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

By |2020-09-24T13:40:46+07:00มีนาคม 6th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาบริการช่วยสนับสนุนงานสถานที่ของท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

จ้างเหมาบริการช่วยสนับสนุนงานสถานที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงสตูล

By |2020-09-25T14:19:34+07:00กุมภาพันธ์ 26th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาบริการช่วยสนับสนุนงานสถานที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงสตูล

จ้างเหมาบริการช่วยสนับสนุนงานสถานที่บริเวณสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

By |2020-09-25T14:14:08+07:00กุมภาพันธ์ 26th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาบริการช่วยสนับสนุนงานสถานที่บริเวณสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

จ้างเหมาทำความสะอาดล้างท่าบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา

By |2020-09-25T14:05:42+07:00กุมภาพันธ์ 26th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาทำความสะอาดล้างท่าบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา

จ้างเหมาบริการช่วยสนับสนุนงานสถานที่บริเวณสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

By |2020-09-24T13:38:49+07:00กุมภาพันธ์ 24th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาบริการช่วยสนับสนุนงานสถานที่บริเวณสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top