ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมลานจอรถหน้าอาคารบ้านพักพนักงาน อาคาร 1 บริเวณสะพานปลากรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2020-09-24T16:35:57+07:00กันยายน 17th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผลผู้ชนะการซื้อการจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมลานจอรถหน้าอาคารบ้านพักพนักงาน อาคาร 1 บริเวณสะพานปลากรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงและดูแลระบบเครื่องชั่งอัตในมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำขององค์การสะพานปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2020-09-21T15:51:09+07:00กันยายน 16th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผลผู้ชนะการซื้อการจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงและดูแลระบบเครื่องชั่งอัตในมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำขององค์การสะพานปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดจ้างศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา

By |2020-09-25T14:26:42+07:00มีนาคม 10th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผลผู้ชนะการซื้อการจ้าง|

20จัดจ้างศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา

จ้างเหมาดูแลการให้บริการเครนยกปลาที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

By |2020-09-24T15:37:27+07:00กันยายน 27th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผลผู้ชนะการซื้อการจ้าง|

จ้างเหมาดูแลการให้บริการเครนยกปลาที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

จ้างเหมาบริการงานสถานที่ ที่ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

By |2020-09-24T15:35:19+07:00กันยายน 27th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผลผู้ชนะการซื้อการจ้าง|

จ้างเหมาบริการงานสถานที่ ที่ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

จ้างเหมาทำความสะอาดที่ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

By |2020-09-24T15:32:55+07:00กันยายน 27th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผลผู้ชนะการซื้อการจ้าง|

จ้างเหมาทำความสะอาดที่ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

จ้างเหมาบริการยกเครน บริเวณท่าเทียบเรือประมงระนอง

By |2020-09-24T14:47:44+07:00กันยายน 26th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผลผู้ชนะการซื้อการจ้าง|

จ้างเหมาบริการยกเครน บริเวณท่าเทียบเรือประมงระนอง

จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและดูแลสุขอนามัยที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

By |2020-09-24T15:07:08+07:00กันยายน 25th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผลผู้ชนะการซื้อการจ้าง|

จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและดูแลสุขอนามัยที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่างและงานบริการทั่วไปที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา

By |2020-09-24T15:30:23+07:00กันยายน 24th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผลผู้ชนะการซื้อการจ้าง|

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่างและงานบริการทั่วไปที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา

จ้างเหมาตัดหญ้าดูแลสวน และตัดแต่งต้นไม้ที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

By |2020-09-24T15:16:39+07:00กันยายน 24th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผลผู้ชนะการซื้อการจ้าง|

จ้างเหมาตัดหญ้าดูแลสวน และตัดแต่งต้นไม้ที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top