ข้อมูลผู้บริหาร

ดร. มณเฑียน อินทร์น้อย

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

(ว่าง)

รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

ด้านบริหาร

นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์

รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

นายศุภชัยดาวัลย์

รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

ด้านพัฒนากิจการประมง

สังกัดรองผู้อำนวยการ

ด้านบริหาร

นายวุฒิพงษ์ ศักดิ์สิทธุ์
นายวุฒิพงษ์ ศักดิ์สิทธุ์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
นางสมรัก บุษปธำรง
นางสมรัก บุษปธำรงผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
(ว่าง)
(ว่าง)ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาษตร์การพัฒนา

สังกัดรองผู้อำนวยการ

ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือ

นายโสภณ ประภานุกิต
นายโสภณ ประภานุกิตผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1
นายอนันต์ ฤทธฺ์รุตม์
นายอนันต์ ฤทธฺ์รุตม์ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 2

สังกัดรองผู้อำนวยการ

ด้านพัฒนากิจการประมง

(ว่าง)
(ว่าง)ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อและบริหารตลาด
(ว่าง)
(ว่าง)ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ