• เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง เทศบาลรัษฎา และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ได้จัดงานโครงการเอาชนะยาเสพติดหมู่บ้านและชุมชน ณ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต (องค์การสะพานปลา) โดยมีปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน.ผู้รับผิดชอบโครงการโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต

  1

  1

  1

 • วันที่ 19 มิถุนายน  2561   พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ  กรรมการองค์การสะพานปลาและ ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมคณะฯ เข้าพบ นายจรูญ ผาสุกวนิช ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำปราณบุรี  เพื่อขอความร่วมมือในการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงปราณบุรีในบทบาทภารกิจที่องค์การสะพานปลาสามารถดำเนินการให้เป็นประโยชน์แก่ชาวประมงพื้นบ้าน  และทางคณะฯได้รับมอบรูปภาพจากปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำปราณบุรี  นอกจากนั้น ทางคณะฯ ได้ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลปากน้ำปราณบุรี   เพื่อแวะชมพื้นที่ 28 ไร่ ของทางเทศบาลตําบลปากน้ำปราณบุรี  ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว รองรับการก่อสร้างท่าเรือเฟอรี่ในปี  2563

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20