แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตองค์การสะพานปลา

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี ขององค์การสะพานปลา

………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจจริต ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน

………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจจริต ประจำปี 2561 (รอบ 12 เดือน)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การสะพานปลา

149 เจริญกรุง 58 สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ :0-2211-7300 ต่อ 2513

โทรสาร: 0-2212-2858

Email :contact@fishmarket.co.th

วันทำการ : จันทร์ – ศุกร์

เวลา: 8.30 – 16.30 น.

Copyright © 2018 · All Rights Reserved · ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การสะพานปลา Tel :02-211-7300 ต่อ2513 Fax : 02-212-2858