ข่าว อสป | fmo news

งานจับฉลากล็อคแผงค้าท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จำนวนทั้งสิ้น 318 แผง

By |2020-09-01T09:37:34+07:00กันยายน 1st, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน, ข่าวเด่น, ภาพกิจกรรม|

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานจับฉลากล็อคแผงค้าท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จำนวนทั้งสิ้น 318 แผง เพื่อแสดงความโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและส่วนใหญ่พอใจกับเลขที่ล็อคแผงค้าที่ตัวเองจับได้ ณ ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

อบรมโครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลาและประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 8/2563

By |2020-08-11T14:55:22+07:00สิงหาคม 11th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา (อสป.) นายฆนัท ครุธกูล กรรมการองค์การสะพานปลา นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการองค์การสะพานปลา ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ กรรมการองค์การสะพานปลา นางสาวชุติมา ศรีปราชณ์ กรรมการองค์การสะพานปลา นายภัทระ คําพิทักษ์ กรรมการองค์การสะพานปลา และ ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยองค์การสะพานปลาด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และคณะผู้บริหาร อสป. ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลาและประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 8/2563 โดยมี อาจารย์สาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีจ รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี [...]

อสป. ลงพื้นที่ดูท่าเทียบเรือตลาดประมงอ่างศิลา

By |2020-08-11T14:54:43+07:00สิงหาคม 11th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา (อสป.) นายฆนัท ครุธกูล กรรมการองค์การสะพานปลา นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการองค์การสะพานปลา ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ กรรมการองค์การสะพานปลา นางสาวชุติมา ศรีปราชณ์ กรรมการองค์การสะพานปลา นายภัทระ คําพิทักษ์ กรรมการองค์การสะพานปลา และ ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พ.ต.อ. อภิชาติ ม่วงศรีงาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาด้านบริหาร นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยองค์การสะพานปลาด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาด้านพัฒนากิจการประมง พร้อมคณะผู้บริหาร อสป. ลงพื้นที่ดูท่าเทียบเรือตลาดประมงอ่างศิลา และบ่ายร่วมอบรมโครงการปรับปรุบท่าเรือประมงอ่างศิลา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีจ รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี [...]

การอบรมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง “การขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ Digital Organization

By |2020-08-11T14:54:01+07:00สิงหาคม 11th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน, ภาพกิจกรรม|

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง “การขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ Digital Organizations” พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 162 คน ด้วยการประชุมทางไกล Video Conference (ผ่านระบบ ZOOM) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา

รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา สุ่มตรวจ! สารฟอร์มาลีนในตัวอย่างสินค้าสัตว์น้ำ

By |2020-07-23T11:40:51+07:00กรกฎาคม 23rd, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ เพื่อทำการสุ่มตรวจสารฟอร์มาลีนในตัวอย่างสินค้าสัตว์น้ำ อาทิเช่น ปลาหมึกกล้วยแช่เย็น ปลาลิ้นหมาแช่เย็น ปลาอินทรีย์แช่เย็น กุ้งแม่น้ำแช่เย็น หอยลายมีชีวิต และอื่นๆ จำนวน 20 ตัวอย่าง 15 ร้านค้า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสารดังกล่าวที่จะมีการผสมหรือปนเปื้อนในสินค้าสัตว์น้ำที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ซึ่งผลการตรวจไม่พบสารฟอร์มาลีนในตัวอย่างสินค้าสัตว์น้ำดังกล่าว นายอมรศักดิ์ กล่าวว่า ได้รับนโยบายจาก ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการแพปลาตระหนักถึงอันตรายของสารปนเปื้อนในอาหาร และให้ความรู้ในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยมาจำหน่าย ขณะเดียวกันก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้จักสังเกตและสามารถเลือกซื้อเลือกบริโภคสินค้าสัตว์น้ำที่มีความปลอดภัยด้วย พร้อมกำชับให้พนักงานปฎิบัติงานให้เป็นไปตาม กฏหมาย ระเบียบ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ณ สะพานปลากรุงเทพ เขตสาทร กรุงเทพฯ [...]

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 และการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา

By |2020-07-08T15:47:50+07:00กรกฎาคม 8th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 พ.ต.อ.อภิชาติ ม่วงศรีงาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 และการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา โดยมีอาจารย์สาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้วยการประชุมทางไกล Video Conference ผ่านระบบ ZOOM ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมการอบรมสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Competency เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มุ่งสู่การจัดทำ Competency Gap ประจำปี 2563

By |2020-06-26T11:32:19+07:00มิถุนายน 26th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

นที่ 19 มิถุนายน 2563 พ.ต.อ.อภิชาติ ม่วงศรีงาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาให้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Competency เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มุ่งสู่การจัดทำ Competency Gap ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมการอบรม ในการนี้ อาจารย์สาคร ชนะไพฑูรย์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมดังกล่าว อาทิ อบรมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ Competency และ สอนการทำแบบประเมิน Competency Gap ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ [...]

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6 /2563

By |2020-06-19T15:38:09+07:00มิถุนายน 19th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการองค์การสะพานปลา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6 /2563 โดยมีวาระการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของอสป. ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5 / 2563

By |2020-06-19T15:34:47+07:00มิถุนายน 19th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5 / 2563 เพื่อติดตามงานที่ได้มอบหมาย ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา ครั้งที่ 6 / 2563

By |2020-06-18T16:38:58+07:00มิถุนายน 18th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายภัทระ คําพิทักษ์ คณะกรรมองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา ครั้งที่ 6 / 2563 พร้อมด้วย คณะกรรมการฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง (อสป.) เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามงานที่ได้มอบหมายไว้ ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top