ข่าว อสป | fmo news

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 7

By |2020-06-16T15:36:54+07:00มิถุนายน 16th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดร. ประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 7 /2563 โดยมีคณะอนุกรรมการและคณะผู้บริหาร องค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา เช่น ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 6

By |2020-06-16T15:32:10+07:00มิถุนายน 16th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 6 /2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสะพานปลา เพื่อติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 องค์การสะพานปลา ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) เผยว่า ขอชื่นชมพี่น้องชาวประมงไทย

By |2020-06-10T15:46:47+07:00มิถุนายน 10th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) เผยว่า ขอชื่นชมพี่น้องชาวประมงไทยช่วยเก็บขยะจากท้องทะเล เพราะ “ขยะทะเล” ส่งเกิดผลกระทบกับสัตว์น้ำ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม เช่น เต่า หรือโลมา กลืนขยะพลาสติกเข้าไป ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบปัญหาจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นเพื่อลดปริมาณขยะในทะเล การสร้างกลยุทธ์การทำงานในลักษณะ “เครือข่าย” โดยขอความร่วมมือชาวประมงร่วมกันเก็บขยะมายังสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 18 แห่ง เพื่อให้มีการนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง โดยกำชับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ทั้ง 18 แห่ง ให้ความอำนวยความสะดวกในการจัดหาภาชนะหรือสถานที่จัดเก็บขยะที่นำขึ้นมาจากทะลโดยเรือประมง เพื่อกำจัดขยะ พร้อมประสานขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำขยะที่นำขึ้นมาจากทะเลไปกำจัดอย่างถูกต้อง ถือเป็นกิจกรรมที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือทำกันอย่างต่อเนื่องอันจะส่งผลดีที่ทำให้ท้องทะเลไทยสะอาด รวมทั้งช่วยให้ทรัพยากรสัตว์น้ำมีความยั่งยืน#องค์การสะพานปลา [...]

ประชุมการปรับเวลาในการขายสินค้าในตลาดซื้อขายสัตว์น้ำ

By |2020-06-10T15:42:51+07:00มิถุนายน 10th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายอนันต์ ฤทธิ์รุตม์ หัวหน้าสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 2 องค์การสะพานปลา ได้เชิญผู้ประกอบการแพปลาที่ค้าขายภายในสะพานปลากรุงเทพ เข้าร่วมประชุมการปรับเวลาในการขายสินค้าในตลาดซื้อขายสัตว์น้ำให้เร็วขึ้น ตั้งแต่เวลา 03.00 – 12.00 น. เริ่มคืน ( 1 มิถุนายน 2563 ) โดยผู้ประกอบการแพปลาทุกคนพร้อมปฏิบัติตามมาตรการเคอร์ฟิว เพื่อช่วยสกัดการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในการนี้ สะพานปลากรุงเทพ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการแพปลาและลูกจ้างที่ค้าขายบริเวณตลาดซื้อขายสัตว์น้ำสะพานปลากรุงเทพให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอด มีบริการเจล สบู่ให้ล้างมือ มีการเว้นไม่ให้แออัด ดูแลความสะอาดสถานที่ให้บริการซื้อขายสัตว์น้ำและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ [...]

ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5 /2563

By |2020-06-10T15:40:02+07:00มิถุนายน 10th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายภัทระ คําพิทักษ์ คณะกรรมองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5 /2563 พร้อมด้วย คณะกรรมการฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง (อสป.) เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามงานที่ได้มอบหมายไว้ เช่น การทำประกันไวรัสโคโรนา 2019 การปรับปรุงแบบฟอมร์มใบลา เป็นต้น ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา

By |2020-06-10T15:36:04+07:00มิถุนายน 10th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน, ข่าวเด่น|

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา โดยมี ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อสป. ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการ อสป. ด้านพัฒนากิจการประมง พร้อมผู้เข้าร่วมประชุม นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี นางเชษฐ์สุดา สเตเฟ่นส์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พ.ต.ท. อติเทพ พงษ์สุวรรณ รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแสนสุข ด.ต. อภิชาติ เจริญผล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสุริยา กิตติมณฑล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี นายอนุกูล นันทกิจ กำนันตำบลอ่างศิลา นางนันทา สาครรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบล อ่างศิลา นายวินัย พันภัยพาล อดีตกำนัน [...]

ประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5/ 2563

By |2020-05-27T09:36:10+07:00พฤษภาคม 27th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5/ 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน (อสป.) เพื่อพิจารณา เรื่องผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ ปี 2563 เป็นต้น ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2563

By |2020-05-27T09:33:54+07:00พฤษภาคม 27th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการองค์การสะพานปลา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2563 โดยมีวาระการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายตรวจตสอบภายในของอสป. ประจำปี 2563 และพิจารณาผลการดำเนินงานและฐานะการเงินขององค์การสะพานปลา เป็นต้น ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

“ การ์ดอย่าตก แม้สถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลาย”

By |2020-05-26T13:41:27+07:00พฤษภาคม 26th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) กำชับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 18 ท่าเทียบเรือ “ การ์ดอย่าตก แม้สถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลาย” ยังให้ดำเนินการตามมาตรการ เช่น พนักงานและประชาชน พ่อค้าแม่ค้าสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอด จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณภายใน ภายนอกอาคาร ทางเดินถนน และสถานที่ให้บริการซื้อขายสัตว์น้ำ รวมทั้งตั้งจุดคัดกรองเข้าออกและมีบริการเจล สบู่ให้ล้างมือ มีการเว้นระยะ และทำทุกวิธีไม่ให้แออัด หากพบผู้กระทำผิดมาตรฐานให้สั่งห้ามเข้าพื้นที่ได้ทันที เพื่อให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 18 ท่า ยังมาตรฐานการ์ดสูงไม่ผ่อนคลาย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้บริการให้เกิดความสบายใจ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2563

By |2020-05-27T09:36:49+07:00พฤษภาคม 26th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการองค์การสะพานปลา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2563 โดยมีวาระการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายตรวจตสอบภายในของอสป. ประจำปี 2563 และพิจารณาผลการดำเนินงานและฐานะการเงินขององค์การสะพานปลา เป็นต้น ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top