งานกาชาดประจำปี 2561“ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม”

By |2019-01-11T14:11:01+07:00พฤศจิกายน 23rd, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน, ข่าวเด่น|

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2561  ภายใต้แนวคิด “ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม” ณ พลับพลาพิธี หน้าห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี เขตประทุมวัน กรุงเทพมหานคร    ในการนี้ พันจ่าตรีเทวัญ  ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ร้านของกระทรวงเกษตรและสกรณ์ ในงานกาชาด ประจำปี 2561  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน –  1 ธันวาคม 2561

(Audit Support System : A2S)

By |2019-01-10T14:22:04+07:00พฤศจิกายน 23rd, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน|

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. องค์การสะพานปลา โดยฝ่ายตรวจสอบภายในและสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางไปธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่  เพื่อรับมอบเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับระบบสนับสนุนการตรวจสอบ (Audit Support System : A2S) ตามการดำเนินงานในโครงการพี่เลี้ยงในปีที่ 2

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top