เข้าร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง)

By |2019-01-10T14:11:22+07:00ธันวาคม 6th, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 6 ธันวาคม 2561  นายชัยยุทธ  ถมกระจ่าง  ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พร้อมด้วยคณะทำงานขององค์การสะพานปลา(อสป.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายอภิรัตน์ อรุณวิไลรัตน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานในการประชุม    ณ ห้องประชุมสำนักกรรมการผู้จัดการ ชั้น 10  อาคาร 1  ซึงการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการพี่เลี้ยง สิ้นสุด ณ ไตรมาส 4/2561  เพื่อเตรียมนำเสนอต่อสคร. ตลอดจนกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2562  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการพี่เลี้ยงในปี 2562 ต่อไป

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์

By |2019-01-10T14:14:44+07:00ธันวาคม 5th, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 7.00น. เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของทุกกระทรวง และผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์. ในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล บรมนาถบพิตร ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์  ณ  ท้องสนามหลวง  กรุงเทพมหานคร

งานกาชาดประจำปี 2561“ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม”

By |2019-01-11T14:11:01+07:00พฤศจิกายน 23rd, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน, ข่าวเด่น|

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2561  ภายใต้แนวคิด “ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม” ณ พลับพลาพิธี หน้าห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี เขตประทุมวัน กรุงเทพมหานคร    ในการนี้ พันจ่าตรีเทวัญ  ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ร้านของกระทรวงเกษตรและสกรณ์ ในงานกาชาด ประจำปี 2561  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน –  1 ธันวาคม 2561

(Audit Support System : A2S)

By |2019-01-10T14:22:04+07:00พฤศจิกายน 23rd, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน|

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. องค์การสะพานปลา โดยฝ่ายตรวจสอบภายในและสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางไปธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่  เพื่อรับมอบเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับระบบสนับสนุนการตรวจสอบ (Audit Support System : A2S) ตามการดำเนินงานในโครงการพี่เลี้ยงในปีที่ 2

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เดินทางมาเยี่ยมชมองค์การสะพานปลา

By |2018-08-20T16:09:09+07:00สิงหาคม 17th, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน|Tags: |

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เดินทางมาเยี่ยมชมองค์การสะพานปลา ตามโครงการความร่วมมือการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ณ ห้องประชุมสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ โดยมีผศ.มานพ กาญจนบูรางกูร ผู้อำนวยการ อสป. พันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการอสป. ด้านบริหาร คณะผู้บริหารและพนักงานอสป. ให้การต้อนรับ เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง พี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงในโครงการดังกล่าว

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top