งานเลี้ยงขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมกันสนับสนุนการแก้ปัญหาประมงไอยูยู

By |2019-01-29T08:49:24+07:00มกราคม 29th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานเลี้ยงขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมกันสนับสนุนการแก้ปัญหาประมงไอยูยูจนประสบความสำเร็จและได้รับใบเขียว โดยองค์การสะพานปลานับเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่ร่วมผลักดันการสนับสนุนแก้ปัญหาไอยูยู ในการนี้ ผศ.มานพ กาญจณบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลาเข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าว ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพ

เร่ง! ดำเนินโครงการปรับปรุงยกระดับพื้นโรงคลุมและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สะพานปลาสมุทรสาคร

By |2019-01-29T08:50:15+07:00มกราคม 29th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 25 มกราคม 2562 นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  รองผู้อำนวนการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง  นายชัยยุทธ  ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 นายชาญชัย  โชติชูทิพย์ สถาปิก 7  ได้เดินทางไปสะพานปลาสมุทรสาคร เพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการปรับปรุงยกระดับพื้นโรงคลุมและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สะพานปลาสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ. เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อให้สามารถดำเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในสัญญา พร้อมทั้งได้เข้าร่วมตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้า – ออก (PIPO)  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก อันจะนำไปสู่การเพิ่มการควบคุม เฝ้าระวัง และติดตามเรือประมงที่ออกทำการประมงอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบกิจการแพปลา บริเวณรอบๆสะพานปลาสมุทรสาครอีกด้วย

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไตรมาสที่ 1

By |2019-01-25T11:14:20+07:00มกราคม 25th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา  เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไตรมาสที่ 1 และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ  พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ. ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง และหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหภาพองค์การสะพานปลา    ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลการดำเนินงานของอสป. ในไตรมาสที่ 1 ของปี งบประมาณ 2562  ในระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2562 และมีประเด็นหารือที่สำคัญคือนโยบายในการแก้ไขปัญหารการทำประมง IUU  การดำเนินการติดตั้งเครื่องชั่งอัตโนมัติขึ้นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 8 แห่ง และการเตรียมแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว

องค์การสะพานปลา (อสป.)ครบรอบ 66 ปี

By |2019-01-22T13:46:31+07:00มกราคม 22nd, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 21 มกราคม 2562  เวลา 08.30 น.  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา  พร้อมด้วย พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์  รองผอ.ด้านบริหาร นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ. ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผอ.  ด้านพัฒนากิจการประมงพร้อมด้วยผู้บริหาร  และพนักงานให้การต้อนรับ   ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับองค์การสะพานปลา (อสป.) เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี  ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา

พิธีส่งมอบปลากระป๋องพระราชทาน โครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

By |2020-04-22T16:48:38+07:00มกราคม 21st, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

นายชวลิต ชูขจร  ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา(อสป.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลากระป๋องพระราชทานให้แก่ ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 และปล่อยขบวนรถลำเลียงปลากระป๋อง ในวันจันทร์ที่  21  มกราคม  2562 ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา เพื่อนำส่งมอบให้แก่สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ก่อนนำไปมอบให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ในการนี้ ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผอ.อสป. กล่าวว่า สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงในภูมิภาคได้ประสานงานกับผู้ประกอบการประมงร่วมบริจาคอาหารทะเลและปลากระป๋องผ่านท่าเทียบเรือประมง  ซึ่งในปีนี้ อสป. ได้น้อมเกล้าถวายปลากระป๋อง จำนวน 10,000 กระป๋อง ตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน แก่โครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ ป้องกันการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนที่มักพบมากในกลุ่มเยาวชนทางภาคเหนือและพื้นที่ห่างฝั่ง เนื่องจาก  ปลาทะเลมีสารอาหารโปรตีน  แคลเซียม และไอโอดีนสูง

งาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

By |2019-01-17T08:51:11+07:00มกราคม 15th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยพนักงานองค์การสะพานปลา ได้เข้าร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม    โดยผู้เข้าร่วมงานร่วมกันแต่งกายชุดไทยย้อนยุคมาเที่ยวชมงานเพื่อชมความงดงามอลังการของพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ พระที่นั่งกลางน้ำในพระราชวังบางปะอิน และเรือพระที่นั่งจำลองที่ครั้งนี้จัดแสดงถึง 4 ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ร่วมด้วยเรือสำเภาสมัยรัชกาลที่ 3 สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะเปิดให้เรือใหญ่แล่นผ่าน ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ ที่คลองรังสิต ตั้งอยู่กลางพระลานพระราช วังดุสิต รายล้อมไปด้วยดอกไม้สวยงามนานาพรรณ

สาธิตการใช้งานระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และการใช้งานระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ

By |2020-04-22T16:49:08+07:00มกราคม 14th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 14 มกราคม 2562 ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา (อสป.) พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ.ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายฯ ร่วมกับ กรมประมง และ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสาธิตการใช้งานระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และการใช้งานระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ (ในระบบตรวจสอบย้อนกลับเรือธงไทย ระยะที่ 2 ) เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับและรับรองน้ำหนักสัตว์น้ำจากการชั่งจริง ณ สะพานปลาสมุทรสาคร   เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Thai Flagged Catch Certification (TFCC) ของกรมประมง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing)  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศผู้ซื้อสินค้าสัตว์น้ำจากไทยและเป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับของสหภาพยุโรป  อีกทั้ง ยังเป็นส่วนสำคัญการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืน   โดยทีมงานได้ทำการทดสอบการเรียกใช้งานและเชื่อมโยงข้อมูลแบบในเว็บเซอร์วิส (Web Services) ที่ได้ทำการปรับปรุงให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ (TFCC) เวอร์ชั่น 2 [...]

ประชุมคณะทำงานจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพานปลา ครบรอบ 66 ปี

By |2019-01-11T15:54:31+07:00มกราคม 11th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา  11:00  น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพานปลา ครบรอบ 66 ปี ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ.ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง, นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์   รองผอ.ด้านพัฒนากิจการประมง, ที่ปรึกษา อสป. และคณะทำงานฯ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสถาปนา อสป. ซึ่งจะจัดขึ้นภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 นี้

เข้าร่วมแถลงข่าว บทบาทหน้าที่สินค้าเกษตรและสินค้าประมง ปี 2019

By |2019-01-11T13:53:15+07:00มกราคม 9th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยนายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากิจการประมง เข้าร่วมแถลงข่าว หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กับ บทบาทหน้าที่สินค้าเกษตรและสินค้าประมง ปี 2019  โดยมี ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์  รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการสายงานธุรกิจเกษตรและอาหาร   ดร.ผณิศวร  ชำนาญเวช นายกกิตติคุณ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และประธานคณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์  นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย  คุณวิศิษฐ์  ลิ้มลือชา  นายกสมาคมผู้ผลิตาหารสำเร็จรูป เป็นผู้แถลงข่าวดังกล่าว  ณ ห้องไบค์ ชั้น 5 โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

การประชุมผู้บริหารองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 1/2562

By |2019-01-10T11:03:55+07:00มกราคม 7th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 7  มกราคม 2562  เวลา 13.30 น.  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 1/2562  เพื่อทบทวนภารกิจและติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 พร้อมด้วย พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์  รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากิจการประมง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  โดยที่ประชุมได้หารือ และแสดงความคิดเห็นการวิเคราะห์ปัญหาในด้านต่างๆ  ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top