คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ติดตามความคืบหน้าของท่าเทียบเรือประมงสงขลา 1 และ 2

By |2020-04-20T16:01:02+07:00มิถุนายน 26th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 ร่วมประชุมหารือและติดตามความคืบหน้าการบริหารงานของท่าเทียบเรือประมงสงขลา 1 และท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) โดยมีนายคำรน สุวรรณะ หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลาให้การต้อนรับ

นายอัศวิทย์ อินทร์น้อย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

By |2019-06-18T16:08:22+07:00มิถุนายน 18th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายอัศวิทย์ อินทร์น้อย พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน องค์การสะพานปลา (อสป.) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำ อสป. เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง ผอ. อสป. คนที่ 17

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top