จ้างเหมาทำความสะอาดที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

By |2020-09-24T10:36:54+07:00สิงหาคม 22nd, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาทำความสะอาดที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

จ้างเหมาตัดหญ้าดูแลสวน และตัดแต่งต้นไม้ที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

By |2020-09-24T10:34:48+07:00สิงหาคม 16th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาตัดหญ้าดูแลสวน และตัดแต่งต้นไม้ที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลการทำประมงด้วยโปรแกรม E-MCPD Mobile Application ที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

By |2020-09-24T10:32:19+07:00สิงหาคม 16th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลการทำประมงด้วยโปรแกรม E-MCPD Mobile Application ที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและดูแลสุขอนามัยที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

By |2020-09-24T10:22:33+07:00สิงหาคม 8th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและดูแลสุขอนามัยที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

จ้างเหมาพัฒนาระบบเอกสารรายงานการจับสัตว์น้ำแห่งภูมิภาคอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

By |2020-09-24T10:20:16+07:00สิงหาคม 2nd, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาพัฒนาระบบเอกสารรายงานการจับสัตว์น้ำแห่งภูมิภาคอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top