จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและดูแลสุขอนามัยที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

By |2020-09-24T10:22:33+07:00สิงหาคม 8th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและดูแลสุขอนามัยที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา