จ้างเหมาปรับปรุงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การสะพานปลา

By |2020-09-24T11:41:21+07:00กันยายน 30th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาปรับปรุงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การสะพานปลา

จ้างเหมาดูแลการให้บริการเครนยกปลาที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

By |2020-09-24T15:37:27+07:00กันยายน 27th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผลผู้ชนะการซื้อการจ้าง|

จ้างเหมาดูแลการให้บริการเครนยกปลาที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

จ้างเหมาบริการงานสถานที่ ที่ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

By |2020-09-24T15:35:19+07:00กันยายน 27th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผลผู้ชนะการซื้อการจ้าง|

จ้างเหมาบริการงานสถานที่ ที่ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

จ้างเหมาทำความสะอาดที่ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

By |2020-09-24T15:32:55+07:00กันยายน 27th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผลผู้ชนะการซื้อการจ้าง|

จ้างเหมาทำความสะอาดที่ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

จ้างเหมาบริการยกเครน บริเวณท่าเทียบเรือประมงระนอง

By |2020-09-24T14:47:44+07:00กันยายน 26th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผลผู้ชนะการซื้อการจ้าง|

จ้างเหมาบริการยกเครน บริเวณท่าเทียบเรือประมงระนอง

จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและดูแลสุขอนามัยที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

By |2020-09-24T15:07:08+07:00กันยายน 25th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผลผู้ชนะการซื้อการจ้าง|

จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและดูแลสุขอนามัยที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่างและงานบริการทั่วไปที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา

By |2020-09-24T15:30:23+07:00กันยายน 24th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผลผู้ชนะการซื้อการจ้าง|

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่างและงานบริการทั่วไปที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา

จ้างเหมาตัดหญ้าดูแลสวน และตัดแต่งต้นไม้ที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

By |2020-09-24T15:16:39+07:00กันยายน 24th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผลผู้ชนะการซื้อการจ้าง|

จ้างเหมาตัดหญ้าดูแลสวน และตัดแต่งต้นไม้ที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลการทำประมงด้วยโปรแกรม E-MCPD Mobile Application ที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2020-09-24T15:12:59+07:00กันยายน 24th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผลผู้ชนะการซื้อการจ้าง|

จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลการทำประมงด้วยโปรแกรม E-MCPD Mobile Application ที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำความสะอาดที่สำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ

By |2020-09-24T15:02:41+07:00กันยายน 24th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผลผู้ชนะการซื้อการจ้าง|

จ้างเหมาทำความสะอาดที่สำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top