จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา โดยวิธีคัดเลือก

By |2020-09-24T13:42:48+07:00เมษายน 28th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา โดยวิธีัคัดเลือก

จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา โดยวิธีัคัดเลือก

By |2020-09-24T09:50:34+07:00เมษายน 28th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวนทั่วไป|

จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา โดยวิธีัคัดเลือก

เชิญผู้ประกอบการแพปลาเข้าร่วมประชุมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เคอร์ฟิว

By |2020-04-21T10:01:39+07:00เมษายน 21st, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

นที่ 3 เมษายน 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ได้เชิญผู้ประกอบการแพปลาที่ค้าขายภายในสะพานปลากรุงเทพ เข้าร่วมประชุมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เคอร์ฟิว ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. เริ่มคืน ( 3 เมษายน 2563 ) ด้วยการปรับเวลาในการขายสินค้าในตลาดซื้อขายสัตว์น้ำให้เร็วขึ้น-ช้าลง แล้วแต่ประเภทของสัตว์น้ำที่ถูกส่งมา แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการปิดตลาดสะพานปลากรุงเทพ เพราะอาจทำให้มีคนตกงานหลายคน อีกทั้งอาจทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ โดยผู้ประกอบการแพปลาทุกคนพร้อมปฏิบัติตามมาตรการเคอร์ฟิว เพื่อช่วยสกัดการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในการนี้ นายอนันต์ ฤทธิรุตม์ หัวหน้าสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการแพปลาและลูกจ้างที่ค้าขายบริเวณตลาดซื้อขายสัตว์น้ำสะพานปลากรุงเทพให้ใส่หน้ากากอนามัยและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ [...]

โรงพยาบาลตำรวจ ให้ความรู้แนวทางการป้องกันและข้อปฏิบัติโรค COVID-19

By |2020-04-22T16:53:49+07:00เมษายน 21st, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน, ข่าวเด่น|

วันที่ 1 เมษายน 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับพนักงานส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งเป็นมาตรการลดการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 เพื่อมอบแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี พ.ต.ท. หญิง ธิดารัตน์ เลิศธีรกุล อาจารย์ (สบ2) ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.ท.หญิง ดร.พรรณทิพา เวชรังษี อาจารย์ (สบ2) ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ ให้ความรู้แนวทางการป้องกันและข้อปฏิบัติโรค COVID-19 อาทิ การปฏิบัติของพนักงาน การให้ความช่วยเหลือพนักงาน การควบคุมการเข้าออกอาคารสำนักงานที่ตรวจสอบได้ การวัดไข้ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิที่ถูกต้อง และการรณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า พร้อมทั้งสาธิต 7 วิธี การล้างมือให้สะอาด ป้องกัน ไวรัส COVID-19 ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ [...]

เชิญผู้ประกอบการแพปลาเข้าร่วมประชุมเพื่อขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19

By |2020-04-21T09:28:16+07:00เมษายน 21st, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ได้เชิญผู้ประกอบการแพปลาที่ค้าขายภายในสะพานปลากรุงเทพ เข้าร่วมประชุมเพื่อขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 โดยบริเวณตลาดซื้อขายสัตว์น้ำให้พ่อค้าแม่ค้าใส่หน้ากากอนามัยและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด สำหรับตลาดซื้อขายสัตว์น้ำให้มีเจลล้างมือ และทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70 % วันละ 1-2 ครั้ง อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเตรียมจุดคัดกรองเข้าออกและมีที่ล้างมือหรือแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับลูกค้า โดย นายอนันต์ ฤทธิรุตม์ หัวหน้าสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ (ระดับ ๘) ได้ปรึกษาหารือและร่วมรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการแพปลาถึงแผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 อีกทั้งยังแจ้งถึงการมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณแพปลาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ [...]

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID – 19 ตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส

By |2020-04-22T16:49:25+07:00เมษายน 21st, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน, ข่าวเด่น|

วันที่ 24 มีนาคม 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ได้สั่งการให้พนักงานเก็บทำความสะอาดบริเวณโต๊ะทำงานให้เรียบเร้อย เพื่อที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID – 19 ตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยใช้เครื่องพ่นยาความดันสูงบริเวณภายในสำนักงานและนอกอาคารสำนักงานทั้งหมดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ

ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างตลาดสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา

By |2020-04-20T16:34:59+07:00เมษายน 20th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน|

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 พ.ต.อ.บารมี อำไพพิศ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างตลาดสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ณ ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

การอบรม “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่”

By |2020-04-20T16:11:24+07:00เมษายน 20th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 16 มีนาคม 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่" และมอบนโยบายการบริหารงานขององค์การสะพานปลา โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมรับฟัง แนวทางการบริหารงานขององค์การสะพานปลา ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ

อสป. เข้าร่วมแสดงความยินดีคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 68 ปี

By |2020-04-20T15:23:22+07:00เมษายน 20th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 68 ปี ในการนี้ อสป. ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิวชิรพยาบาล เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top