ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างตลาดสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา

By |2020-04-20T16:34:59+07:00เมษายน 20th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน|

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 พ.ต.อ.บารมี อำไพพิศ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างตลาดสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ณ ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

การอบรม “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่”

By |2020-04-20T16:11:24+07:00เมษายน 20th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 16 มีนาคม 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่" และมอบนโยบายการบริหารงานขององค์การสะพานปลา โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมรับฟัง แนวทางการบริหารงานขององค์การสะพานปลา ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ

อสป. เข้าร่วมแสดงความยินดีคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 68 ปี

By |2020-04-20T15:23:22+07:00เมษายน 20th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 68 ปี ในการนี้ อสป. ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิวชิรพยาบาล เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top