ประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5/ 2563

By |2020-05-27T09:36:10+07:00พฤษภาคม 27th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5/ 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน (อสป.) เพื่อพิจารณา เรื่องผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ ปี 2563 เป็นต้น ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2563

By |2020-05-27T09:33:54+07:00พฤษภาคม 27th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการองค์การสะพานปลา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2563 โดยมีวาระการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายตรวจตสอบภายในของอสป. ประจำปี 2563 และพิจารณาผลการดำเนินงานและฐานะการเงินขององค์การสะพานปลา เป็นต้น ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

“ การ์ดอย่าตก แม้สถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลาย”

By |2020-05-26T13:41:27+07:00พฤษภาคม 26th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) กำชับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 18 ท่าเทียบเรือ “ การ์ดอย่าตก แม้สถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลาย” ยังให้ดำเนินการตามมาตรการ เช่น พนักงานและประชาชน พ่อค้าแม่ค้าสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอด จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณภายใน ภายนอกอาคาร ทางเดินถนน และสถานที่ให้บริการซื้อขายสัตว์น้ำ รวมทั้งตั้งจุดคัดกรองเข้าออกและมีบริการเจล สบู่ให้ล้างมือ มีการเว้นระยะ และทำทุกวิธีไม่ให้แออัด หากพบผู้กระทำผิดมาตรฐานให้สั่งห้ามเข้าพื้นที่ได้ทันที เพื่อให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 18 ท่า ยังมาตรฐานการ์ดสูงไม่ผ่อนคลาย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้บริการให้เกิดความสบายใจ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2563

By |2020-05-27T09:36:49+07:00พฤษภาคม 26th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการองค์การสะพานปลา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2563 โดยมีวาระการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายตรวจตสอบภายในของอสป. ประจำปี 2563 และพิจารณาผลการดำเนินงานและฐานะการเงินขององค์การสะพานปลา เป็นต้น ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

By |2020-05-27T09:26:15+07:00พฤษภาคม 26th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 พ.ต.อ.บารมี อำไพพิศ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การสะพานปลา พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ติดตามการตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและตรวจสอบความเสียหายโครงการก่อสร้างปรับปรุงสุขอนามัยโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำและโรงคลุมคัดเลือกทูน่า ณ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 6 /2563

By |2020-05-27T09:24:23+07:00พฤษภาคม 26th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ดร. ประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 6 /2563 โดยมีคณะอนุกรรมการและคณะผู้บริหาร องค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5/2563

By |2020-05-20T09:43:59+07:00พฤษภาคม 20th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5/2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสะพานปลา เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ

ลงตรวจพื้นที่ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

By |2020-05-20T13:34:47+07:00พฤษภาคม 20th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน ลงตรวจพื้นที่ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่ผู้รับจ้างก่อสร้างรายใหม่จะเข้าดำเนินการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ณ ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

โครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัย โควิด-19”

By |2020-05-18T10:47:38+07:00พฤษภาคม 18th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายฆนัท ครุธกูล ประธานอนุกรรมการด้าน CG/CSR เป็นประธานส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ภายใต้โครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัย โควิด-19” เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของคนไทยให้แข็งแรงในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มอบให้แก่พนักงาน ผู้ประกอบกิจการแพปลา เกษตรกรชาวประมง ลูกจ้าง แรงงานต่างด้าว ที่เข้าร่วมในกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างความแข็งแรง ทั้งนี้ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการ องค์การสะพานปลา (อสป.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความห่วงใยให้กำลังใจกับพนักงาน ผู้ประกอบกิจการแพปลา เกษตรกรชาวประมง ลูกจ้าง แรงงานต่างด้าว ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยจัดตั้งจุดคัดกรอง เข้าแถวระยะห่าง ใช้เจลล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนรับมอบผลิตภัณฑ์นม ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพ [...]

องค์การสะพานปลา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการตลาดสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

By |2020-05-05T16:04:10+07:00พฤษภาคม 5th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 21- 22 เมษายน 2563 พ.ต.อ.บารมี อำไพพิศ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การสะพานปลา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการตลาดสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมพูดคุยรับฟังข้อเสนอแนะจากนายสุวัฒน์ สมะตะ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายปกรณ์ กายรัตนา หัวหน้าด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดความก้าวหน้า ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top