ลงพื้นที่ก่อสร้างตลาดอ่างศิลา

By |2020-06-29T15:55:23+07:00มิถุนายน 29th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ลงพื้นที่ก่อสร้างตลาดอ่างศิลา เพื่อตรวจความคืบหน้าของงานและแบบแปลนก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่ อสป. กำหนด พร้อมทั้งสั่งการให้ผู้รับเหมาเร่งงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถเปิดตลาดได้ทันในปีนี้ ณ ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

หารือการประชาสัมพันธ์ ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา

By |2020-06-29T15:51:36+07:00มิถุนายน 29th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10:00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และพนักงาน อสป. เข้าพบ นายเขมทัต พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท. และนายนพดล ก่อนิธิ ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักข่าวไทย. อสมท. พร้อมคณะผู้บริหารของ อสมท. เพื่อหารือถึงการประชาสัมพันธ์ ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา จ.ชลบุรี. โดย อสมท. จะจัดทำเป็นสกู๊ปพิเศษ รวมถึงเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ ในเครือข่ายของ อสมท. ด้วย ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ช่วงบ่าย ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการ อสป. และพนักงาน อสป. เข้าศึกษาดูงานที่โครงการตลาดฟู้ดวิลล่า ถนนราชพฤกษ์ ที่มีรูปแบบการดำเนินงานใกล้เคียงกับตลาดประมงอ่างศิลา เพื่อขอข้อมูล และคำแนะนำ มาพัฒนาปรับใช้กับการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาต่อไป ณ ตลาดฟู้ดวิลล่า [...]

ลงตรวจพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงระนอง

By |2020-06-29T15:46:10+07:00มิถุนายน 29th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาความเสียหายโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงระนอง พร้อม พ.ต.อ.บารมี อำไพพิศ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การสะพานปลา และคณะกรรมการ ลงตรวจพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงระนอง จังหวัดระนอง เพื่อตรวจสอบพิจารณาความเสียหายโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงระนอง พร้อมทั้งพบปะพูดคุยผู้ประกอบการเกี่ยวกับสุขอนามัยบริเวณแพปลา ณ ท่าเทียบเรือประมงระนอง จังหวัดระนอง

การทบทวนตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ประจำปี 2563 แผนปฏิบัติประจำปี 2563

By |2020-06-26T13:24:25+07:00มิถุนายน 26th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 6/ 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน (อสป.) เพื่อร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 องค์การสะพานปลา อาทิ การทบทวนตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ประจำปี 2563 แผนปฏิบัติประจำปี 2563 องค์การสะพานปลา เป็นต้น ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ [...]

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Competency เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มุ่งสู่การจัดทำ Competency Gap ประจำปี 2563

By |2020-06-26T11:32:19+07:00มิถุนายน 26th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

นที่ 19 มิถุนายน 2563 พ.ต.อ.อภิชาติ ม่วงศรีงาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาให้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Competency เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มุ่งสู่การจัดทำ Competency Gap ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมการอบรม ในการนี้ อาจารย์สาคร ชนะไพฑูรย์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมดังกล่าว อาทิ อบรมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ Competency และ สอนการทำแบบประเมิน Competency Gap ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ [...]

อสป. เข้าร่วมการประชุมขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา

By |2020-06-26T11:33:05+07:00มิถุนายน 26th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อสป. ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และคณะผู้บริหาร อสป. เข้าร่วมการประชุมเสนอการสนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างกันกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการนี้ มี นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม เรื่องขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา โดยมี สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างกัน อันจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชากรในพื้นที่ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของประเทศต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกิฬา [...]

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6 /2563

By |2020-06-19T15:38:09+07:00มิถุนายน 19th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการองค์การสะพานปลา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6 /2563 โดยมีวาระการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของอสป. ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5 / 2563

By |2020-06-19T15:34:47+07:00มิถุนายน 19th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5 / 2563 เพื่อติดตามงานที่ได้มอบหมาย ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา ครั้งที่ 6 / 2563

By |2020-06-18T16:38:58+07:00มิถุนายน 18th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายภัทระ คําพิทักษ์ คณะกรรมองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา ครั้งที่ 6 / 2563 พร้อมด้วย คณะกรรมการฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง (อสป.) เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามงานที่ได้มอบหมายไว้ ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 7

By |2020-06-16T15:36:54+07:00มิถุนายน 16th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดร. ประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 7 /2563 โดยมีคณะอนุกรรมการและคณะผู้บริหาร องค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา เช่น ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top